Intelligentieonderzoek


"Mijn kind komt niet goed mee op school"
"Ik heb vermoedens dat mijn kind hoogbegaafd is"
"Mijn kind gaat niet met plezier naar school"

In een intelligentieonderzoek worden de cognitieve capaciteiten van uw zoon of dochter in kaart gebracht. Het intelligentieonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen waarbij de taalvaardigheid, ruimtelijk visuele vaardigheden, het geheugen, het vermogen tot plannen en aspecten als concentratie, werkaanpak en doorzettingsvermogen in kaart worden gebracht. Prestaties worden vergeleken met die van leeftijdgenoten (normgroep) en vormen de basis voor advisering met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau. Wij maken bij dit onderzoek gebruik van de WISC-V-NL; de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen van zes tot en met zestien jaar oud.
 
Onderzoek ontwikkelingsniveau peuters en kleuters

Bij kinderen onder de zes jaar oud spreken we liever van een ontwikkelingsniveau i.p.v. intelligentie. Aan de hand van onder andere een anamnesegesprek met ouders en een observatie van het kind, wordt de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht en kan er, desgewenst, bekeken worden of er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand in vergelijking met leeftijdsgenoten.

© 2016 OC Leidsche Rijn. Alle rechten voorbehouden.