Psychodiagnostisch onderzoek

 

"Mijn kind zit niet lekker in zijn vel"
"Ik heb het idee dat mijn kind moeilijk aansluiting vindt bij leeftijdsgenoten"
"Wij vragen ons als school af wat deze leerling belemmert in zijn leren?”
"Ik maak mij zorgen om de concentratie en werkhouding van mijn kind"

Soms is het fijn om de gehele ontwikkeling van een kind in kaart te brengen. We kijken dan verder dan alleen de cognitieve capaciteiten. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de aandacht- en concentratiefuncties, en het visueel en verbaal geheugen van een kind. Ook wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling breed in kaart gebracht om inzicht te verkrijgen in de beleving, het zelfbeeld en welbevinden van het kind. Onderzoek hiernaar kan aan het licht brengen wat er onderliggend is aan het gedrag dat een kind laat zien, en aanknopingspunten bieden voor doelgerichte begeleiding of behandeling.

© 2016 OC Leidsche Rijn. Alle rechten voorbehouden.