Onderzoek naar onderwijsniveau

 

"Mijn kind heeft slechter dan verwacht gescoord op de CITO eindtoets. Ik wil graag een 'second opinion' hebben"

 "Wij vinden het als school belangrijk om naast de schoolvorderingstoetsen een instrument in te zetten ter verduidelijking van de capaciteiten van ieder van onze leerlingen"

 

De NIO is een test voor het onderwijs en wordt voornamelijk gebruikt om een advies te geven over welk onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs het beste bij een kind aansluit. Deze test kan worden afgenomen bij leerlingen van groep 8 van de basisschool, de hoogste groep in het speciaal onderwijs en de eerste drie klassen in het voortgezet onderwijs.

De NIO wordt vaak ingezet aanvullend op de schoolvorderingstoetsen. De (CITO)eindtoets en de volgsysteemtoetsen (LVS) die de leerling in de groepen 3 t/m 8 maakt, zijn schoolvorderingentoetsen. Deze meten wat een leerling in acht jaar onderwijs op school heeft geleerd: de feitelijke schoolprestaties van de leerling. De NIO meet echter wat een leerling ‘in huis heeft’, wat zijn of haar capaciteiten zijn. De NIO geeft dus een advies op basis van de mogelijke schoolprestaties van de leerling. Twee verschillende invalshoeken die elkaar aanvullen en samen een betere, realistischere en bredere kijk op de mogelijkheden van de leerling geven.

© 2016 OC Leidsche Rijn. Alle rechten voorbehouden.