Dyscalculie

Wanneer er bij een kind vermoedens zijn t.a.v. dyscalculie, kan een snelle screening uitkomst bieden.

Voor deze screening maken wij gebruik van de Thedi-Math. Deze test is geschikt voor kinderen uit groep 2 (vanaf 5 jaar) tot en met groep 5 en heeft tot doel het opsporen van prenumerische en numerische gekende indicatoren voor dyscalculie.

De Tedi-Math is een dyscalculiebatterij met 6 subtests, die als resultaat een profiel van sterke en zwakke punten geeft wat betreft het kennen van de telrij, het tellen, het inzicht in de getalstructuur, het logisch denken, de rekenvaardigheden en het schattend rekenen. Er wordt op deze manier snel inzicht verkregen in eventuele aandachtsgebieden bij het kind m.b.t. tellen en rekenen, zodat school en thuis het kind concreet verder kunnen helpen.

© 2016 OC Leidsche Rijn. Alle rechten voorbehouden.