Dyslexie en dyscalculie

 

Wanneer er bij uw kind een vermoeden bestaat van dyslexie of dyscalculie dan kan een screening snel een eerste duidelijkheid geven. Het doel van de screening is om indicatoren voor dyslexie en/ of dyscalculie op te sporen, zwakke en sterke vaardigheden in kaart te brengen en te komen tot een concreet plan van aanpak.

Dyslexie

Uit de dyslexie screening test komt naar voren of er al dan niet een verhoogde kans op dyslexie is. Voor de screening wordt gebruik gemaakt van de DST-NL, een test voor kinderen in de leeftijd van 6,6 jaar tot 16,6 jaar. Het voordeel van een screening t.o.v. uitgebreid onderzoek is dat er snel duidelijkheid is of er mogelijk dyslexie speelt of niet. Wanneer uit de screening een verhoogde kans op dyslexie komt, kan overwogen worden om verder onderzoek te laten doen bij een dyslexie-instituut. Ook komt er uit de screening een beeld naar voren van de sterke en zwakke vaardigheden van het kind m.b.t. spellen en lezen, waarop er handelingsadviezen gegeven kunnen worden hoe de leerling het beste te begeleiden is.

Dyscalculie

Voor de screening van dyscalculie maken wij gebruik van de Thedi-Math. Deze test is geschikt voor kinderen uit groep 2 (vanaf 5 jaar) tot en met groep 5 en heeft tot doel het opsporen van (pre)numerische gekende indicatoren voor dyscalculie. De Tedi-Math kent 6 subtests, die als resultaat een profiel van sterke en zwakke punten geeft wat betreft het kennen van de telrij, het tellen, het inzicht in de getalstructuur, het logisch denken, de rekenvaardigheden en het schattend rekenen. Er wordt op deze manier snel inzicht verkregen in eventuele aandachtsgebieden bij het kind m.b.t. tellen en rekenen, zodat school en thuis het kind concreet verder kunnen helpen.

© 2016 OC Leidsche Rijn. Alle rechten voorbehouden.