Privacybeleid

Inleiding

Orthopedagogisch Centrum Leidsche Rijn, verder te noemen OC Leidsche Rijn, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en vinden het belangrijk hierover transparant en helder naar u te communiceren. OC Leidsche Rijn houdt zich in alle gevallen aan de richtlijnen zoals opgesteld binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze praktijk en de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u bij ons in de praktijk komt, voor hulp voor u als ouder(s) en/ of voor uw kind, dan vragen u om uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn:

 • Voor- en achternaam van ouder(s) en kind(eren)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gezinssituatie (overige gezinsleden, gezag en relatie ouders)
 • Woonadres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Wanneer u met een verwijsbrief van de huisarts komt, of er een indicatie aangevraagd gaat worden bij de gemeente, dan vragen wij u eveneens om het BSN nummer van uw kind. Aanvullende persoonsgegevens kunnen uitgevraagd en verwerkt worden wanneer dit relevant is voor de te bieden hulp. U kunt hierbij denken aan; etnische afkomst, religieuze opvattingen, geaardheid).

Verstrekking aan derden

(Persoons)gegevens die u aan ons verstrekt worden niet gedeeld met derden, mits u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Wanneer er voor de hulp aan u en/ of uw kind een beschikking aangevraagd gaat worden bij de gemeente dan vragen wij u om uw gegevens te mogen delen met de jeugdconsulent of het sociaal wijkteam van uw woonplaats, omdat dit nodig is voor de aanvraag van een beschikking. Door middel van een toestemmingsformulier vragen wij bij aanvang van de hulp voor toestemming om persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld de school van uw kind en eerdere/ andere betrokken hulpverlening. Deze toestemming kunt u ten alle tijden weer intrekken, waar de rechtmatigheid van het delen van informatie vóór intrekking wel blijft bestaan.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden met de volgende doeleinden verwerkt:

 • het aanvragen van een beschikking bij de gemeente t.b.v. vergoede zorg (Indien van toepassing)
 • Het uitvoeren van de behandelovereenkomst en de declaratie van de verrichte werkzaamheden
 • Het onderhouden van contact gedurende de behandeling.

Rechtsgrond

OC Leidsche Rijn verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden;

Toestemming van betrokkene(n). Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking

 • Uitvoeren van een behandelovereenkomst en het declareren aan betrokkene(n) of derden (school, gemeente)
 • Een verplichting volgend uit wet of uit de beroepscode NVO (zoals de verplichting vanuit de beroepscode NVO om een dossier bij te houden)

Bewaartermijn persoonsgegevens

Praktijk OC Leidsche Rijn bewaart persoonsgegevens in een dossier op naam van u of uw kind gedurende de looptijd van de behandeling. Daarna wordt uw dossier voor de duur van 15 jaar bewaard in ons archief, zoals wij wettelijk verplicht zijn volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Jeugdwet (Jw).

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op;

 • Informatie: u kunt bij ons navragen of en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt
 • Inzage: u heeft de mogelijkheid tot inzage in uw dossier
 • Rectificatie: als gegevens in het dossier niet kloppen, dan kunt u ons verzoeken dit te corrigeren
 • Vergeten te worden: wanneer u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, heeft u eveneens het recht om deze te laten verwijderen
 • Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Overdracht van gegevens: u kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie

Vragen en klachten

Als u nog vragen heeft of klacht heeft ten aanzien van ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een klacht proberen wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

 

© 2016 OC Leidsche Rijn. Alle rechten voorbehouden.