Beter bij de Les

Training van executieve functies

'Beter bij de Les' is een individuele training voor het verbeteren van de executieve functies. Executieve functies zijn cogintieve vaardigheden die nodig zijn in het alledaagse doelgericht handelen en van groot belang zijn het leren op school. Hieronder vallen onder andere het werkgeheugen, doelgericht gedrag, emotieregulatie, metacognitie, aandacht en concentratie. Kinderen met zwakke executieve functies vinden het lastig om 'bij de les te blijven' wat maakt dat zij leerstof vaak minder goed opnemen en vaker achterblijvende schoolresultaten laten zien. De kinderen zijn geholpen door samen met hen, en in goede samenwerking met leerkracht en ouders, hun executieve functies (handelend vermogen) te versterken.

'Beter bij de Les' is een vaardigheidstraining waarbij het werkgeheugen verbeterd wordt en het kind effectieve compensatiestrategieën aangeleerd krijgt en controlevaardigheden ontwikkeld worden. Met behulp van psycho-educatie krijgt het kind inzicht in zijn functioneren, worden sterke kanten (nog) meer ingezet en benut in het leren en worden zwakkere kanten aangesterkt en ontzien d.m.v. het aanleren van leerstragieëen. Er wordt tijdens het programma veel gewerkt met positieve en gerichte feedback om de motivatie bij het kind te verhogen. Door de nauwe betrokkenheid met de leerkracht en door verder te oefenen in de klas wordt er met 'Beter Bij de Les' ingezet op het verbeteren van het schools functioneren.

De training bestaat uit 25 sessies verspreid over 6-10 weken. De training is zeer geschikt voor kinderen met één of meerdere zwakkere executieve functies, zoals: minder goed werkgeheugen, moeite met het starten, doorwerken of wisselen van opdrachten, moeite met focussen of volhouden van taken. Bij kinderen gediagnosticeerd met AD(H)D of leerproblemen spelen zwakkere executieve functies vaak een rol, wat maakt dat deze training ook veel ingezet wordt als behandeling bij deze doelgroep kinderen.

© 2016 OC Leidsche Rijn. Alle rechten voorbehouden.