Deskundige en betrokken hulp voor kinderen en ouders

OC Leidsche Rijn is een kleinschalige en persoonlijke praktijk voor orthopedagogiek en kinder- en jeugdpsychologie. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders bij problemen in de opvoedingssituatie, de onderwijscontext en persoonlijke ontwikkeling. Wij werken nauw samen met andere disciplines binnen de zorg aan jeugdigen, hebben regelmatig collegiaal overleg en werken outreachend. Om up to date te blijven van relevante ontwikkelingen binnen ons vakgebied nemen wij regelmatig deel aan opleidingen en trainingen.

Wij vinden het belangrijk om vraaggericht en doelgericht te werken. Dit doen wij door goed naar kinderen en ouders te luisteren en aan te sluiten bij hun krachten en mogelijkheden.

De praktijk staat geregistreerd onder AGB-code 94057856 en wij zijn aangesloten bij beroepsvereniging NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen). Wij werken conform de NVO beroepscode en hanteren de NVO algemene voorwaarden. Beiden zijn opvraagbaar bij onze praktijk.

Wilt u weten of wij u en uw kind verder kunnen helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

© 2016 OC Leidsche Rijn. Alle rechten voorbehouden.